Πρός όλα τα παιδιά.
Ελάτε να ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή του Μίνωα
μέσα από τις εικόνες ενός μικρού κόμικ. Με διαλόγους και
χαρούμενο λόγο. Με πληροφορίες για το παλάτι, τον Μίνωα τον
παντοδύναμο βασιλιά, που συγκεντρώνει όλο τον πλούτο της
Κρήτης και θέλει να απλωθεί σε όλο τον κόσμο και να κάνει την Κρήτη "Θαλασσοκράτειρα", Σε αυτό το κόμικ φαίνεται η δύναμη του ανθρώπου που έδωσε μήνυμα πνοής και δημιουργίας μέσα από τον Δαίδαλο και Ίκαρο. Αυτοί ξεπέρασαν τον φόβο τους;
- για το άγνωστο
- για τη φυγή από τη σκλαβιά -για το ελεύθερο πέταγμα