Ήρθε η Ροδαυγή και απλώθηκαν δροσοσταλιές
στα φύλλα των δένδρων
των λουλουδιών των ψυχών
δώρο θεϊκό ελπίδας αιώνιας αγιασμένο νερό.