Οι Μικρές Τραγωδίες αποτελούν ένα φιλοσοφικό , αυτό-βελτιωτικό μυθιστόρημα ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Αποτελείται φαινομενικά από τρεις διαφορετικές ιστορίες, ωστόσο οι ιστορίες αυτές δεν έχουν μεγάλη αυτοτέλεια. Διαβάζοντας ολόκληρο το βιβλίο συνειδητοποιεί κανείς εύκολα το γεγονός ότι οι τρεις αυτές ιστορίες έχουν στόχο τους να αναλύσουν τον άνθρωπο και τον εσωτερικό του κόσμο παρατηρώντας τον στις τρεις διαφορετικές ηλικίες του, αρχικά σαν έφηβο, σαν ενήλικα και τέλος στην ώριμη ηλικία του. Οι ιστορίες αυτές μπορούν να γίνουν κάτοπτρο της ζωής του καθημερινού ανθρώπου και μπορεί με ευκολία έτσι να μάθει από τα λάθη των πρωταγωνιστών και να αντλήσει πληροφορίες που θα αποτελέσουν ίσως παρακαταθήκες για το υπόλοιπο της ζωής του.