Κρυμμένα ένστικτα εντός σου.
Λες να είναι ο εαυτός σου;
Που φωνάζει να ξυπνήσεις,
στο άγνωστο να αρμενίσεις.
Που ζητά να ισορροπήσεις,
απ’ το μηδέν να ξεκινήσεις.

Ό,τι κι αν θέλει το ένστικτό σου,
χάραξε δρόμο δικό σου.
Μία ζωή έχεις να ζήσεις,
για να χαρείς και να δακρύσεις.
Καμιά στιγμή να μην δωρίσεις
μήτε εσένα χαραμίσεις.