Ένα μυστικό. Μια θανατηφόρα εξήγηση. Μια συγκατοίκηση. Ένας έρωτας. Ένα πάθος. Είναι λάθος σκεπτόταν εκείνος. Εκείνη πάλι